Érzékenyítő programok

Érzékenyítő programokHinta-111-PM

Az érzékenyítés célja: “Tudatosan hatni és befolyásolni másokat.”

Jelentése: A társadalom különböző rétegein és csoportjain keresztül tudatosan hatni és befolyásolni másokat az érzékenyítő személy céljának elérése érdekében. A társadalom elfogadott szokásrendszerétől, a megszokott, sztereotip sémáktól eltérő (másság, kisebbség, fogyatékosság, stb.), illetve az objektív, de a többségtől eltérő helyzettel kapcsolatban megértőbb, érzékenyebb környezet kialakítása.

Fontos, hogy az érzékenyítettek közvetlen tapasztalatok megélésével, saját élményen keresztül váljanak nyitottabbá a befogadásra és az elfogadásra, így megtapasztalhatják saját korlátaikat és határaikat is.
Az érzékenyítési folyamat nem lehet egyoldalú, önkéntesség és nyitottság kell hozzá. Az érzékenyítés folyamata minden esetben két vagy több oldalról feltételez szereplőket. Az érzékenyítés lehetőleg cselekvésbe ágyazottan történjen, mert a közvetlen élmény bír a legjobb fejlesztési hatással. Vonjuk be a meglévő személyes tapasztalatokat, a családi és más közösségi élményeket, és ezeket ötvözzük a tanult tudásunkkal.

Az érzékenyítési folyamat az érzékenyített oldaláról az érzékelés, az érzet és a közvetlen tapasztalatszerzés útján valósul meg. Az érzékenyítő programok színtereként megjelenhetnek az osztályfőnöki órák, egészségnapok, sportnapok, valamint bármilyen intézményi közösséget érintő szabadidős rendezvények.

Célcsoportok az óvodai, általános iskolai, valamint a középiskolai korosztályok. Célszerű az iskolai közösségeken belül az osztályban vagy annál kisebb csoportokban dolgozni azért, hogy az érzékenyítésen résztvevő diák a lehető legnagyobb önálló aktivitással élje meg a programot.

Módszertani Központunk 2000-óta tart érzékenyítő programokat, igény szerint mozgáskorlátozottakat összefogó civil szervezetekkel együttműködve. Szakmai szolgáltatás keretén belül érzékenyítő programokat szervez azon intézmények számára, melyeknek célja az inkluzív nevelés-oktatás, valamint már gyakorlott integráló intézményként támogatják a mozgáskorlátozott gyermekek együttnevelését.

Valamennyi korosztály számára kialakítottunk egy “programcsomagot”, amely az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenységeken keresztül mutatja be a mozgáskorlátozottságból eredő akadályokat leküzdő, kompenzáló technikákat, eszközöket. Játékos formában próbálhatják ki a program résztvevői a különböző élethelyzeteket, saját testükön tapasztalhatják meg azokat a nehézségeket, melyekkel minden nap szembesül egy mozgáskorlátozott gyermek. Célunk, hogy a gyermekek bátran kérdezhessenek, hogy természetesen tudják kezelni azokat az embereket, akik segítségre szorulnak. Kellő empátiával, odafordulással alakítsanak ki kapcsolatokat, ennek megfelelően szocializálódjanak.

Az érzékenyítő program területei:

 1. Manipulációs tevékenységek keretén belül kézműves foglalkozások szervezése

A felső végtag különböző sérüléséből adódó hátrányok kompenzálását célzó technikák, eszközök bemutatása, valamint olyan feladatok, amelyek megismertetnek a manipuláció másfajta lehetőségeivel.

 • színezés, rajzolás, festés, tépés szájjal, lábbal, speciális eszközökkel (fejpálca, vastagított ecset, festőhenger, ujjecset, ujjnyomda)
 • vágástechnikák, tépés különböző eszközökkel (speciális ollók)
 • gyöngyfűzés speciális rögzítési módokkal és fűzési technikákkal
 • gyurmázás lábbal, formázás eszközökkel (pogácsaszaggató, sütőforma)
 • írás másképp (különböző írássegítő eszközökkel, speciális füzetek használata)
 1. Étkezés
 • egykezes technikák
 • kéz nélküli étkezés
 • terítés kerekesszékkel
 • játékos etetős feladatok (csukott szemmel, pálcikával)
 • szendvicskészítés egy kézzel, speciális eszközökkel
 1. Öltözködés 
 • tisztálkodás
 • eszközbemutatás, azok kipróbálása
 • egymáson végzett gyakorlatok, öltöztetés, fogmosás
 • hajtogató verseny
 1. Közlekedés

A különböző segédeszközök kipróbálásával érzékeltetjük az épített környezet okozta akadályokat, melyekkel minden nap szembesülhetünk, akár babakocsival közlekedve is.

 • eszközbemutatás, azok kipróbálása
 • terepgyakorlat kerekesszékkel, kerettel
 1. Kommunikáció

Azon alternatív technikák bemutatása, melyekkel a nagyon nehezen, vagy nem beszélő személyek kommunikálnak. Annak érzékeltetése, hogy a kommunikációnak több csatornája lehetséges.

 • eszközbemutatás
 • a technika lehetőségeinek bemutatása
 • kommunikátor kipróbálása
 • gesztusnyelvvel való kommunikáció
 • adott témában táblán való kommunikáció
 • gépi írás speciális eszközeinek használata
 1. Sport

A sport az az életterület, mely mindenki számára biztosítja a megmérettetést, a közös szabadidő eltöltésének lehetőségét, a kapcsolatok kialakítását, a sikerélményt. A sport révén megfelelő technikák használatával közös színtérre hozható minden ember.

 • akadálypálya kerekesszékkel (akadályok leküzdése, sportjátékok)
 • görlabda
 • boccia
 • különböző labdajátékok kerekes székben (kidobó, labdavezetés)
 • egykezes buzogánydöntő
 1. Mozgáskorlátozott felnőttel való találkozás, beszélgetés